witryna w programie polisa na 100% Opinie klientów 4.75 / 5.00
Program
POLISA NA 100%
Rzetelny pośrednik ubezpieczeniowy Działamy zgodnie z Ustawą o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym.
gwarancja nawet do 8 mln złotych Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności agencyjnej.
bezpieczny zakup polisy online Certyfikat SSL. Płatność PayU - szybki przelew bankowy oraz karta.
Średnie zadowolenie
klientów
BARDZO DOBRY
4.75
/ 5.00 sprawdź

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Więcej informacji Akceptuj

Ranking
ubezpieczeń na życie

AXA - Plan elastyczny

Plan Elastyczny jest ubezpieczeniem ochronno-inwestycyjnym, które ma służyć zabezpieczeniu finansowemu osób wskazanych przez Ubezpieczonego na wypadek jego śmierci, ale może zostać rozszerzone o ochronę Ubezpieczonego na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych z jego udziałem (choroba, nieszczęśliwy wypadek itp.).

 

Równocześnie może dać mu możliwość długoterminowego inwestowania pieniędzy w ramach samodzielnie obranej strategii inwestycyjnej lub poprzez wybór tzw. portfeli modelowych, pozostawiając zarządzanie ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi specjalistom z UFK. Lista UFK, w których można inwestować w ramach Planu Elastycznego, jest dostępna w wykazie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz na stronie ubezpieczyciela www.axa.pl.

AVIVA - Nowa perspektywa

Nowa Perspektywa jest polisą o charakterze ochronno-inwestycyjnym, która pozwala ubezpieczyć życie i zdrowie całej rodziny, a równocześnie aktywnie inwestować. To produkt dla osób, które chcą zabezpieczyć finansowo swoich bliskich i chronić ich zdrowie, ubezpieczyć się na wypadek nieszczęśliwego wypadku, niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu ciężkiej choroby, a dodatkowo gromadzić kapitał na przyszłą emeryturę bądź dobry start w dorosłość dla swoich dzieci.

 

Ubezpieczenie ma charakter długoterminowy, a umowa zawierana jest na czas nieokreślony i kończy się z chwilą śmierci Ubezpieczonego albo wypłaty wszystkich zgromadzonych środków. Polisę można zawrzeć na minimum 10 lat, co wynika ze specyfiki inwestowania – dłuższy okres inwestowania daje większą gwarancję zysków, które nie są wtedy tak bardzo zależne od ryzyka inwestycyjnego.

Allianz - Plan na dziś i jutro

Allianz – Plan na dziś i jutro to polisa na życie dla tych osób, które myślą o zabezpieczeniu rodziny na wypadek swojej śmierci, ale też by zapewnić sobie i bliskim wsparcie finansowe w razie choroby, nieszczęśliwego wypadku, wypadku, niezdolności do samodzielnej egzystencji lub śmierci oraz pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach życiowych. Łączy funkcje ochronne z oszczędzaniem na przyszłość na dowolny cel poprzez inwestowanie w fundusze kapitałowe. Ubezpieczony może płynnie i samodzielnie  ustalać sumę ubezpieczenia i w każdej chwili wie, ile środków przeznacza na oszczędzanie, a ile na ochronę. Polisa gwarantuje też dostęp do szerokiego pakietu usług Assistance.

 

Plan na dziś i jutro to umowa zawierana na czas nieokreślony, ponieważ jej głównym celem jest nie tylko ochrona, ale przede wszystkim długoterminowe gromadzenie i inwestowanie środków finansowych. Polisa składa się z umowy podstawowej, obejmującej gromadzenie kapitału, ochronę życia i pakiet Assistance, oraz umów dodatkowych.

Nationale-Nederlanden - Sposób na przyszłość

Sposób na przyszłość” jest ubezpieczeniem ochronno-inwestycyjnym zawieranym na co najmniej 10 lat, które może być dowolnie kształtowane przez ubezpieczonego w trakcie trwania umowy i rozszerzone na wszystkich członków rodziny.

 

Ubezpieczony sam ustala zakres ochrony i określa, jaka część składki jest przeznaczana na ochronę, a jaka na cele inwestycyjne. Ubezpieczony ma pełną swobodę przy wyborze funduszy inwestycyjnych i opracowaniu strategii inwestycyjnej. Posiada również możliwość dostosowywania do swoich aktualnych możliwości finansowych wysokości składki i częstotliwości wpłat, a po 6 latach regularnego opłacania składek może wypłacać środki ze swojego rachunku i rachunku lokacyjnego.

Prudential - Prudential Komfort Życia

Ubezpieczenie „Komfort życia” to ubezpieczenie na życiektóre jest doskonałym rozwiązaniem dla Ubezpieczonego, który posiada kredyt hipoteczny lub inne zobowiązania finansowe. Dzięki polisie można mieć pewność, że w razie śmierci bliscy otrzymają wypłatę świadczenia, które pozwoli im spłacić zaciągnięte kredyty lub pożyczki oraz utrzymać standard życia na dotychczasowym poziomie.

 

Zakres ochrony można w dowolnym momencie trwania umowy rozszerzyć, czym zwiększa się własny komfort i bezpieczeństwo. Umowa określa zakres najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych. Dostępnych jest kilka pakietów, które można dokładnie sprecyzować według własnych preferencji.

Concordia - Życie Plus

Concordia – Życie Plus ,ten konkretny produkt ubezpieczeniowym jest dedykowany dla osób między 16. a 60. rokiem życia, a jej maksymalny zakres obowiązywania może sięgać 71. roku życia. Polisa dotyczy życia lub życia i zdrowia ubezpieczonego w zależności od wyboru umów dodatkowych. Ubezpieczenie może objąć również osoby bezrobotne lub pracujące w wolnych zawodach. Ubezpieczyciel może dobrać ryzyka spośród 36 opcji (26 umów dodatkowych).

 

Zakres możliwości konkretnej umowy jest porównywany do polisy grupowej, dostępnej do tej pory tylko w zakładach pracy. Umowa może zostać zawarta na okres jednego roku i rokrocznie przedłużać lub z góry podpisać ją na określoną liczbę lat – wtedy ma charakter umowy długoterminowej.

Generali - ProFamilia

ProFamilia jest to polisa ochronno-inwestycyjna oferowana przez towarzystwo Generali, która ma za zadanie objąć kompleksową ochroną Ubezpieczonego oraz całą jego rodzinę,jak również zapewnić mu zróżnicowane narzędzia do inwestowania w godną emeryturę.

 

Przedział wiekowy, w którym można zawszeć umowę to 15-70 lat, a czas jej trwania jest nieokreślony – rokrocznie umowa jest automatycznie przedłużana i od Klienta zależy, kiedy ją przerwie. W momencie podpisywania polisy Ubezpieczony może określić sumę ubezpieczenia, ale potem w trakcie trwania umowy może ją również zmieniać raz do roku w ramach jednakowej składki.

Warta - Diamentowa Przyszłość

Ubezpieczenie Diamentowa Przyszłość (opcja inwestycyjna) jest polisą, która łączy w sobie funkcję ochronną oraz inwestycyjną. Pozawala na finansowe zabezpieczenie członków rodziny na wypadek śmierci ubezpieczonego, zabezpieczenie jego zdrowia oraz gromadzenie środków na dodatkową emeryturę.

 

Do Ubezpieczonego należy wybór częstotliwości opłacania składek. Po dwóch latach regularnego opłacania składek ubezpieczony może zawiesić na okres 12 miesięcy obowiązek opłacania składek, obniżyć lub podwyższyć wysokość składki, a po upływie trzech lat polisowych przekształcić polisę w formę bezskładkową.

Macif - Acti GWARANT

Aegon - Program na Życie jest polisą na życie i dożycie o charakterze ochronno-inwestycyjnym z gwarancją kapitału na przyszłość. Obejmuje ona ochroną ubezpieczonego i jego bliskich oraz zapewnia mu możliwość inwestowania gromadzonych na polisie środków finansowych. Jeśli ubezpieczony dożyje on końca obowiązywania polisy, ma gwarancję wypłaty środków, a w razie jego śmierci odszkodowanie oraz zgromadzony kapitał otrzymuje osoba lub osoby wskazane w polisie.

 

Umowę można zawrzeć na okres 5, 10, 15 lub 20 lat. W przypadku rezygnacji z umowy przed wyznaczonym terminem w polisie podawana jest wartość wypłaty kapitału w każdym roku jej trwania. Ubezpieczony może samodzielnie wybrać, z jaką częstotliwością chce opłacać składki – miesięcznie lub raz na rok. Umowę ubezpieczeniową mogą zawrzeć osoby w wieku od 18. do 61. roku życia, a ochroną ubezpieczeniową można być objętym do 70. roku życia.