witryna w programie polisa na 100% Opinie klientów 4.75 / 5.00
Program
POLISA NA 100%
Rzetelny pośrednik ubezpieczeniowy Działamy zgodnie z Ustawą o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym.
gwarancja nawet do 8 mln złotych Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności agencyjnej.
bezpieczny zakup polisy online Certyfikat SSL. Płatność PayU - szybki przelew bankowy oraz karta.
Średnie zadowolenie
klientów
BARDZO DOBRY
4.75
/ 5.00 sprawdź

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Więcej informacji Akceptuj

Nationale-Nederlanden - Sposób na przyszłość

Sposób na przyszłość” jest ubezpieczeniem ochronno-inwestycyjnym zawieranym na co najmniej 10 lat, które może być dowolnie kształtowane przez ubezpieczonego w trakcie trwania umowy i rozszerzone na wszystkich członków rodziny.

 

Zakres ubezpieczenia

 

Ubezpieczony sam ustala zakres ochrony i określa, jaka część składki jest przeznaczana na ochronę, a jaka na cele inwestycyjne. Ubezpieczony ma pełną swobodę przy wyborze funduszy inwestycyjnych i opracowaniu strategii inwestycyjnej. Posiada również możliwość dostosowywania do swoich aktualnych możliwości finansowych wysokości składki i częstotliwości wpłat, a po 6 latach regularnego opłacania składek może wypłacać środki ze swojego rachunku i rachunku lokacyjnego.

 

Umowy dodatkowe

 

Polisa składa się z umowy głównej, obejmującej ubezpieczenie na życie, oraz 10 umów dodatkowych:

 • Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego;
 • Na wypadek nowotworu ONA lub ON;
 • Na wypadek poważnych chorób – bez nowotworów;
 • Pobyt w szpitalu lub operacja;
 • Na wypadek uszkodzenia ciała;
 • Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • Przejęcie opłacania składek;
 • Niezdolność do samodzielnego życia lub pracy;
 • Poważne zachorowania dziecka.

Umowy dodatkowe zawierane są na 5 lat i zebrane w pakietach:

 • Dla Zdrowia (obejmuje ubezpieczenie na wypadek nowotworu, poważnego zachorowania, operacji i hospitalizacji),
 • Na wszelki wypadek (obejmuje ubezpieczenie na wypadek śmierci, inwalidztwa lub trwałego uszkodzenia ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku lub wypadku komunikacyjnego),
 • Dla Dziecka (obejmuje ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa na skutek nieszczęśliwego wypadku, niezdolności do samodzielnego życia, poważnego zachorowanie dziecka, operacji i hospitalizacji).

W trakcie trwania umowy można dokupić dodatkowe rozszerzenia w pakietach, uzyskując atrakcyjne zniżki, w zależności od wybranego wariantu. Pakiety premiowane są zniżkami od 5% do 15%, a przy zakupie dowolnego pakietu Ubezpieczony otrzymuje pakiet Assistance na okoliczność wypadku i choroby całkowicie gratis. Obejmuje on m.in. wizytę u lekarza, pomoc pielęgniarki, organizację procesu rehabilitacji oraz całodobową infolinię medyczną. Jeśli podczas 5-letniego trwania umowy dodatkowej ubezpieczony nie ulegnie wypadkowi, otrzymuje 5% dodatkowej zniżki za cały pakiet na kolejny okres obowiązywania pakietu.

 

Ubezpieczeniem można objąć całą rodzinę – maksymalnie 10 osób, a każda może mieć inny zakres ubezpieczenia. W trakcie trwania umowy można dowolnie włączać lub wyłączać osoby objęte ubezpieczeniem. Obejmując polisą co najmniej 2 osoby, ubezpieczony uzyska zniżkę w wysokości 10%.

 

Funkcja inwestycyjna

 

Ubezpieczony samodzielnie określa, jaka część składki przeznaczona jest na inwestowanie i jaki ma być jej podział pomiędzy fundusze. W trakcie trwanie umowy można w dowolnym momencie zmienić swój sposób inwestowania i całkowicie bezpłatnie przenieść zgromadzone środki z jednego funduszu na drugi.

Jeśli Ubezpieczony przez 6 lat regularnie wpłacał na część inwestycyjną nie mniej niż 400 zł miesięcznie i zebrał kwotę nie mniejszą niż wskazana w Tabeli opłat i limitów, do każdej wpłaconej przez niego składki dokładany jest bonus inwestycyjny w postaci 1% składki.

Po drugim roku regularnego i terminowego opłacania składek można wstrzymać inwestowanie na rok i opłacać jedynie składkę za ochronę ubezpieczeniową. Można też całkowicie zaprzestać opłacanie składek, a wówczas składka za ochronę będzie pokrywana ze środków zgromadzonych na rachunku głównym lub rachunku lokacyjnym. Na rachunek lokacyjny można w każdej chwili wpłacać i wypłacać dowolną wysokość środków w zależności od aktualnych możliwości finansowych.

Inwestowanie łączy się również z odkładaniem środków na okres emerytury:

 • Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) i Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) pozwalają na odkładania pieniędzy na przyszłość i skorzystanie z preferencji podatkowych,
 • dzięki IKZE można obniżyć PIT, odliczając dokonane w danym roku wpłaty od podstawy opodatkowania oraz można skorzystać ze zwolnienia z podatku od dochodów kapitałowych i zachować 19% zysków z inwestowania środków emerytalnych,
 • Ubezpieczony sam decyduje, w jakie fundusze będą inwestowane jego środki gromadzone na IKZE lub IKE,
 • gromadzone środki w razie jego śmierci trafiają do wyznaczonych spadkobierców bez obciążenia podatkiem od spadków i darowizn. 

O firmie

 

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. funkcjonuje w Polsce od początku sierpnia 1994 roku. Zabezpiecza przyszłość finansową ponad pół miliona Klientów oraz ich bliskich. Firma inicjuje również działania, których celem jest kształtowanie pozytywnych nawyków wpływających na poprawę ludzkiego życia. Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. jest częścią NN Group N.V., która powstała w wyniku długofalowej strategii oddzielania części Grupy NN związanej z ubezpieczeniami od części biznesu związanej z bankami. Jest jednym z czołowych ubezpieczycieli w Polsce.