witryna w programie polisa na 100% Opinie klientów 4.75 / 5.00
Program
POLISA NA 100%
Rzetelny pośrednik ubezpieczeniowy Działamy zgodnie z Ustawą o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym.
gwarancja nawet do 8 mln złotych Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności agencyjnej.
bezpieczny zakup polisy online Certyfikat SSL. Płatność PayU - szybki przelew bankowy oraz karta.
Średnie zadowolenie
klientów
BARDZO DOBRY
4.75
/ 5.00 sprawdź

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Więcej informacji Akceptuj

Concordia - Życie Plus

Concordia – Życie Plus

Ten konkretny produkt ubezpieczeniowym jest dedykowany dla osób między 16. a 60. rokiem życia, a jej maksymalny zakres obowiązywania może sięgać 71. roku życia. Polisa dotyczy życia lub życia i zdrowia ubezpieczonego w zależności od wyboru umów dodatkowych. Ubezpieczenie może objąć również osoby bezrobotne lub pracujące w wolnych zawodach. Ubezpieczyciel może dobrać ryzyka spośród 36 opcji (26 umów dodatkowych).

 

Zakres możliwości konkretnej umowy jest porównywany do polisy grupowej, dostępnej do tej pory tylko w zakładach pracy. Umowa może zostać zawarta na okres jednego roku i rokrocznie przedłużać lub z góry podpisać ją na określoną liczbę lat – wtedy ma charakter umowy długoterminowej. Zawierana jest ona w formie indywidualnej, tzn. ubezpieczeniem jest objęta jedna osoba, chyba że do umowy dołączona jest osobna klauzula wymieniająca osoby ubezpieczone na tej samej polisie. Wtedy wszystkie zapisy umowy odnoszą się również do nich. Składki można opłacać w systemie rocznym, półrocznym, kwartalnym lub miesięcznym.

 

Umowy dodatkowe

 

Umowy dodatkowe zawierane są w postaci klauzul, które można dobierać w zależności od potrzeb i możliwości Ubezpieczonego.

 

Są to:

 • Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
 • Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym;
 • Śmierć ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu;
 • Śmierć dziecka ubezpieczonego;
 • Śmierć dziecka ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
 • Śmierć współmałżonka ubezpieczonego;
 • Śmierć współmałżonka ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
 • Śmierć rodzica lub teścia ubezpieczonego;
 • Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu;
 • Urodzenie się martwego dziecka ubezpieczonemu;
 • Urodzenie się dziecka z wada wrodzoną;
 • Renta dla każdego z osieroconych dzieci ubezpieczonego w następstwie śmierci ubezpieczonego;
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
 • Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby,
 • Inwalidztwo ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
 • Operacje chirurgiczne w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
 • Pokrycie kosztów przeszczepu lub rekonstrukcji organu w wyniku choroby nowotworowej lub w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
 • Pokrycie kosztów utrzymania i obsługi zadłużenia;
 • Przerwanie nauki dziecka na studiach wyższych w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby;

 

Interesującą opcją jest całodobowy dostęp do Infolinii Medycznej. Za jej pośrednictwem można zdobyć informację o danym schorzeniu i nowoczesnych metodach leczenia, informację farmaceutyczną o danym leku, informację o niezbędnych szczepieniach itp. W niewielu polisach indywidualnych ujęte są świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, śmierci dziecka, rodziców lub teściów, renty dla osieroconych dzieci, pokrycie kosztów utrzymania i obsługa zadłużenia w przypadku niezdolności do pracy lub świadczenia dla studiującego dziecka w okresie przerwania nauki w następstwie NNW i choroby. Ciekawe są również opcje ubezpieczenia gwarantujące świadczenia dla rolników związane ze specyfiką ich pracy. 

Wyłączenia

 

Oferta Towarzystwa posiada również wyłączenia, czyli określone sytuacje, gdy gwarantowane w polisie świadczenie nie będzie wypłacone z winy ubezpieczonego.

 

Są to m.in.:

 • usiłowanie lub popełnienie samobójstwa,
 • działania wojenne, zamachy terrorystyczne,
 • skażenie radioaktywne lub katastrofa nuklearna,
 • zatrucie alkoholem,
 • czynny lub dobrowolny udział w aktach przemocy, np. strajki,
 • wada wrodzona,
 • zdiagnozowana choroba,
 • uprawianie sportu w miejscu niedozwolonym.

O firmie

 

Concordia Ubezpieczenia istnieje na polskim rynku od 1997 roku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i konsekwentnej realizacji strategii Concordia Ubezpieczenia uzyskała cenioną pozycję w sferze ubezpieczeń dla rolnictwa, bankowości spółdzielczej, biznesu, a także osób prywatnych. Concordię Ubezpieczenia tworzą: Concordia Polska TUW specjalizujące się w ubezpieczeniach majątkowych oraz WTUŻiR Concordia Capital SA, które w swojej ofercie posiada ubezpieczenia na życie. Obecnie firma posiada 12 oddziałów, blisko 40 przedstawicielstw i agencji generalnych.