witryna w programie polisa na 100% Opinie klientów 4.75 / 5.00
Program
POLISA NA 100%
Rzetelny pośrednik ubezpieczeniowy Działamy zgodnie z Ustawą o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym.
gwarancja nawet do 8 mln złotych Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności agencyjnej.
bezpieczny zakup polisy online Certyfikat SSL. Płatność PayU - szybki przelew bankowy oraz karta.
Średnie zadowolenie
klientów
BARDZO DOBRY
4.75
/ 5.00 sprawdź

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Więcej informacji Akceptuj

Warta - Diamentowa Przyszłość

Ubezpieczenie Diamentowa Przyszłość (opcja inwestycyjna) jest polisą, która łączy w sobie funkcję ochronną oraz inwestycyjną. Pozawala na finansowe zabezpieczenie członków rodziny na wypadek śmierci ubezpieczonego, zabezpieczenie jego zdrowia oraz gromadzenie środków na dodatkową emeryturę.

  

Czas trwania umowy ubezpieczeniowej jest nieokreślony. Mogą ją podpisać osoby między 15. a 65. rokiem życia. Suma ubezpieczenia określana jest na podstawie: wieku, płci, stanu zdrowia i trybu życia ubezpieczonego, charakteru wykonywanej pracy, wysokości i częstotliwości opłacania składki regularnej oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczony uiszcza składkę regularną nie mniejszą niż minimalna składka podana przez ubezpieczyciela w terminie rocznym, półrocznym, kwartalnym lub miesięcznym. Lokowana jest ona na Indywidualnym koncie inwestycyjnym składek regularnych.

 

Do Ubezpieczonego należy wybór częstotliwości opłacania składek. Po dwóch latach regularnego opłacania składek ubezpieczony może zawiesić na okres 12 miesięcy obowiązek opłacania składek, obniżyć lub podwyższyć wysokość składki, a po upływie trzech lat polisowych przekształcić polisę w formę bezskładkową. Ograniczeniu ulega wtedy ochrona w ramach umów dodatkowych. Oprócz składki regularnej ubezpieczony może w dowolnym momencie wpłacać składkę dodatkową nie niższą niż podana przez ubezpieczyciela minimalna wysokość składki. Jest ona lokowana na indywidualnym koncie inwestycyjnym składek dodatkowych i przeznaczana na zakup jednostek ubezpieczeniowego funduszu inwestycyjnego.

 

Fundusze inwestycyjne

 

Ubezpieczony może inwestować w 46 funduszy inwestycyjnych o różnym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Może samodzielnie kształtować swój portfel inwestycyjny lub zdecydować się na jeden z 4 planów inwestycyjnych. Dzięki serwisowi WartaNet ubezpieczony ma całodobowy dostęp do swoich inwestycji i w każdym momencie może zmieniać alokacje składki, inwestując ją w dostępne fundusze.

 

Ubezpieczającemu przysługują 3 premie zasilające indywidualne konto inwestycyjne składek dodatkowych:

 

  • po 3 roku polisowym w wysokości 10% składki regularnej pierwszorocznej,
  • po 6 roku polisowym w wysokości 10% składki regularnej pierwszorocznej,
  • po 9 roku polisowym w wysokości 60% składki regularnej pierwszorocznej.

 

Łącznie można uzyskać aż 80% premii.

 

Umowy dodatkowe

 

Podstawowy zakres ochrony obejmuje ryzyko zgonu ubezpieczonego. Towarzystwo oferuje również umowy dodatkowe:

  • przejęcie opłacania składek w przypadku śmiertelnej choroby ubezpieczonego,
  • przejęcie opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego.

 

Wyłączenia

 

Warto pamiętać o wyłączeniach, przez które Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczeń gwarantowanych w polisie. Dzieje się tak, gdy do śmierci Ubezpieczonego lub innego zdarzenia objętego ubezpieczeniem doszło w wyniku:

  • Samookaleczenia Ubezpieczonego lub okaleczenia na własną prośbę;
  • Działań wojennych lub stanu wojennego;
  • Czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru;
  • Poddaniu się przez Ubezpieczonego zabiegom medycznym poza kontrolą lekarza lub innych osób uprawnionych;
  • Skażenia radioaktywnego, chemicznego i biologicznego.

 

O firmie


Towarzystwo Reasekuracyjne Warta SA działa od 1920 roku jako rodzima polska firma. TUnŻ WARTA S.A. działa od 1995 roku i posiada w swojej ofercie ubezpieczenia zarówno indywidualne, jak i grupowe. Większość z nich łączy ochronę życia i zdrowia z gromadzeniem i pomnażaniem oszczędności.