witryna w programie polisa na 100% Opinie klientów 4.75 / 5.00
Program
POLISA NA 100%
Rzetelny pośrednik ubezpieczeniowy Działamy zgodnie z Ustawą o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym.
gwarancja nawet do 8 mln złotych Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności agencyjnej.
bezpieczny zakup polisy online Certyfikat SSL. Płatność PayU - szybki przelew bankowy oraz karta.
Średnie zadowolenie
klientów
BARDZO DOBRY
4.75
/ 5.00 sprawdź

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Więcej informacji Akceptuj

AVIVA - Nowa perspektywa

Nowa Perspektywa jest polisą o charakterze ochronno-inwestycyjnym, która pozwala ubezpieczyć życie i zdrowie całej rodziny, a równocześnie aktywnie inwestować. To produkt dla osób, które chcą zabezpieczyć finansowo swoich bliskich i chronić ich zdrowie, ubezpieczyć się na wypadek nieszczęśliwego wypadku, niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu ciężkiej choroby, a dodatkowo gromadzić kapitał na przyszłą emeryturę bądź dobry start w dorosłość dla swoich dzieci.

Ubezpieczenie ma charakter długoterminowy, a umowa zawierana jest na czas nieokreślony i kończy się z chwilą śmierci Ubezpieczonego albo wypłaty wszystkich zgromadzonych środków. Polisę można zawrzeć na minimum 10 lat, co wynika ze specyfiki inwestowania – dłuższy okres inwestowania daje większą gwarancję zysków, które nie są wtedy tak bardzo zależne od ryzyka inwestycyjnego.

Ubezpieczony wykupuje umowy dodatkowe (wypadkowe i zdrowotne) na rok, a potem może je przedłużać w sposób automatyczny, jeśli spełnia warunek wieku. Ma możliwość samodzielnego ustalania sumy ubezpieczenia oraz zakres ochrony poprzez wybór pakietów umów dodatkowych. Do niego należy decyzja, jaka część składki jest przeznaczona na ochronę, a jaka na gromadzenie kapitału na przyszłość.

 

Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczony może inwestować środki finansowe w 13 funduszy kapitałowych o różnym stopniu ryzyka inwestycyjnego. Ubezpieczyciel określa poziom bezpieczeństwa inwestycji w poszczególnych funduszach. Istnieje możliwość samodzielnego wyboru funduszy, na których jednostki będą przeliczane  składki, oraz ich proporcjonalnego udziału w alokowanej składce. Ubezpieczony oszczędza w ramach składki regularnej z tytułu głównej umowy ubezpieczenia oraz składek przeznaczonych na rachunki dedykowane. Ubezpieczyciel ustala maksymalną wysokość składki, jaka może być alokowana na Funduszu Gwarantowanym. W czasie trwania umowy Ubezpieczony może wnioskować o zmianę funduszy, jednak w wyniku przeliczenia nie może wzrosnąć suma jednostek w Funduszu Gwarantowanym.

 

Umowy dodatkowe

Do podstawowej polisy można dobrać umowy dodatkowe, które zapewnią kompleksową ochronę dla całej rodziny. Dzięki formule Smart wraz ze wzrostem liczby umów dodatkowych maleje wysokość poszczególnych składek. Jeśli ubezpieczeniem jest objęta cała rodzina, można liczyć na atrakcyjne bonusy.

Poważne zachorowanie – polisa obejmuje 40 poważnych w wersji dla dorosłych lub 8 w wersji dla dzieci.

Na zdrowie – polisa obejmuje ochroną leczenie w szpitalu/placówce chirurgii jednego dnia.

Niezdolność do pracy – polisa obejmuje ochroną w razie całkowitej niezdolności do pracy, trwającej przez 12 miesięcy oraz mającej charakter trwały i nieodwracalny.

Ubezpieczenie składki – w ramach polisy Ubezpieczyciel przejmuje obowiązek opłacania składek w przypadku całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego, trwającej nieprzerwanie przez 6 miesięcy.

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku – polisa gwarantuje wypłatę świadczenia w razie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Kalectwo wskutek nieszczęśliwego wypadku – polisa gwarantuje wypłatę świadczenia w razie kalectwa nabytego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Na wypadek – polisa obejmuje ochroną skutki nieszczęśliwych wypadków, takie jak: śmierć, trwały uszczerbek na zdrowiu, niezdolność do pracy, hospitalizacja, koszty rehabilitacji.

Mediservice – polisa zapewnia drugą opinię lekarską światowej klasy specjalisty bogaty pakiet usług assistance.

Pakiet Medyczny Bądź Zdrów – zapewnia Ubezpieczonemu i jego rodzinie opiekę lekarzy specjalistów oraz dostęp do badań diagnostycznych w prywatnych placówkach medycznych.

 

Wypłata świadczeń

Wypłata świadczeń następuje w dwóch wypadkach:

 • w ramach umowy głównej – z przypadku śmierci Ubezpieczonego wypłacana jest suma ubezpieczenia w wysokości min. 103 % wartości środków zgromadzonych  na rachunku podstawowym. Suma ubezpieczenia może być powiększona o wartość środków zgromadzonych na rachunkach dedykowanych lub pomniejszona o zadłużenie wynikające z nieopłacenia składek za umowy dodatkowe.
 • świadczenia przewidziane w ramach umów dodatkowych, dla Ubezpieczonego i jego rodziny.

 Inne indywidualne ubezpieczenia na życie

1) Rozsądny Partner –  ubezpieczenie pakietowe od następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisę można podpisać w wieku 18-70 lat bez względu na uprawiany. Zapewnia:

 • pomoc w razie trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków
 • wsparcie podczas hospitalizacji i rehabilitacji
 • ciągłość ubezpieczenia
 • zniżkę małżeńską

 2) Moje bezpieczeństwo prestiż – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla tych, którzy chcą zapewnić sobie i swoim bliskim maksymalną ochronę. Obejmuje wyjątkowo szeroki zakres uszczerbków na zdrowiu i gwarantuje bardzo wysokie wypłacane sumy (nawet do 1 mln zł). Cechy produktu:

 • możliwość rozszerzenia ochrony w wypadku trwałego częściowego uszczerbku na zdrowiu, niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu, leczenia, rehabilitacji oraz ewentualnych operacji plastycznych
 • pomoc finansową dla bliskich w razie Twojej śmierci
 • wypłatę z ubezpieczenia ob. 200 tys. do nawet miliona złotych
 • zniżkę małżeńską

3) Ubezpieczenie Absolwent – ubezpieczenie Twojego życia połączone z możliwością inwestowania w fundusze kapitałowe.

 • minimalny okres trwania ubezpieczenia – 10 lat, maksymalny – do ukończenia przez dziecko 25. roku życia
 • Ubezpieczony ustala kwotę składki i sposób inwestowania wpłacanych składek, wybierając jeden lub kilka spośród szerokiej gamy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
 • możliwość wpłacania dodatkowych środków na specjalny rachunek

 

O firmie

Grupa Aviva działa w Polsce od 1992 roku, dawniej pod nazwą Commercial Union. Oferuje indywidualne ubezpieczenia na życie i  polisy inwestycyjne w fundusze długoterminowe, a także grupowe ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia majątkowe dla klientów indywidualnych i firm, fundusze inwestycyjne oraz ubezpieczenia zdrowotne.

 Źródło: Aviva