witryna w programie polisa na 100% Opinie klientów 4.75 / 5.00
Program
POLISA NA 100%
Rzetelny pośrednik ubezpieczeniowy Działamy zgodnie z Ustawą o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym.
gwarancja nawet do 8 mln złotych Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności agencyjnej.
bezpieczny zakup polisy online Certyfikat SSL. Płatność PayU - szybki przelew bankowy oraz karta.
Średnie zadowolenie
klientów
BARDZO DOBRY
4.75
/ 5.00 sprawdź

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Więcej informacji Akceptuj

Generali - ProFamilia

ProFamilia jest to polisa ochronno-inwestycyjna oferowana przez towarzystwo Generali, która ma za zadanie objąć kompleksową ochroną Ubezpieczonego oraz całą jego rodzinę,jak również zapewnić mu zróżnicowane narzędzia do inwestowania w godną emeryturę.

 

Przedział wiekowy, w którym można zawszeć umowę to 15-70 lat, a czas jej trwania jest nieokreślony – rokrocznie umowa jest automatycznie przedłużana i od Klienta zależy, kiedy ją przerwie. W momencie podpisywania polisy Ubezpieczony może określić sumę ubezpieczenia, ale potem w trakcie trwania umowy może ją również zmieniać raz do roku w ramach jednakowej składki.

 

Należy pamiętać, że zmniejszając sumę ubezpieczenia, zmniejszamy zakres ochronny polisy, sprawiając, że kosztem ochrony staje się ona polisa oszczędnościową. Możliwość wpływu na sumę ubezpieczenia przydaje się jednak w momentach problemów finansowych lub wtedy, gdy nasza sytuacja finansowa uległa znaczącej poprawie.

 

Składka ubezpieczeniowa może być opłacana w systemie rocznym, półrocznym, kwartalnym i miesięcznym. Ubezpieczony może zmienić sposób płacenia składek w trakcie trwania umowy lub czasowo je zawiesić, przekształcając umowę w ubezpieczenie bezskładkowe. W każdym roku trwania polisy może również podwyższyć sumę ubezpieczenia i składkę o wskaźnik indeksacji.

 

 

Fundusze inwestycyjne

Umowa Generali ProFamilia posiada możliwość inwestowania w 8 funduszy o różnym stopniu ryzyka inwestycyjnego:

 • Fundusz Mieszany;
 • Fundusz Obligacji;
 • Fundusz Agresywny;
 • Fundusz Gwarantowany;
 • Fundusz Lokacyjny.

Ubezpieczony sam ustala, w które ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe zamierza zainwestować i jaką strategię inwestycyjną przyjmie. Musi jednak liczyć się z ryzykiem inwestycyjnym, zwłaszcza inwestując w Fundusz Agresywny.

 

Poza inwestowanie w fundusze w ramach polisy ubezpieczyciel może inwestować w indywidualne konto emerytalne (IKE) lub indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Celem obu kont jest gromadzenie oszczędności na przyszłą emeryturę.

 

Umowy dodatkowe

 

W ramach umowy ubezpieczenia Generali ProFamilia możliwe jest rozszerzenie ochrony o umowy dodatkowe:

 • ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania (do 40 chorób w pakiecie rozszerzonym),
 • ubezpieczenie na wypadek poważnej operacji,
 • ubezpieczenie na wypadek zabiegu specjalistycznego,
 • ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu,
 • ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
 • ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
 • ubezpieczenie na wypadek całkowitej niezdolności do pracy,
 • ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolności do pracy,
 • ubezpieczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • ubezpieczenie na wypadek śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego,
 • ubezpieczenie przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy zarobkowej,
 • ubezpieczenie na wypadek rehabilitacji w wyniku pobytu w szpitalu,
 • refundacja kosztów wizyty u lekarza specjalisty,
 • assistance,
 • Pakiet dla Dziecka.

Wyłączenia

 

Ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczonemu wypłaty środków, jeśli nieszczęśliwy wypadek był konsekwencją:

 • Niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń psychicznych Ubezpieczonego;
 • Spożycia alkoholu;
 • Spożycia środków odurzających;
 • Wypadku lotniczego na pokładzie samolotu nielicencjonowanych linii lotniczych;
 • Prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień;
 • Uprawiania sportów niebezpiecznych (baloniarstwa, paralotniarstwa, speleologii, skoków do wody i na linie, nurkowania z użyciem specjalistycznego sprzętu itp.).

 

O firmie

 

Na polskim rynku ubezpieczeniowym funkcjonuje od roku 1837, kiedy to powstały pierwsze oddziały towarzystwa. Generali to międzynarodowa instytucja finansowa założona w 1831 w Trieście w ówczesnym Cesarstwie Austriackim, działająca w sektorze ubezpieczeniowym, inwestycyjnym i nieruchomości. Firma stawia na długookresową współpracę z klientami i dbałość o to, co najważniejsze, czyli życie i rozwój.